• Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  • Długość trwania studiów – 2 semestry (220 godzin)
  • Koszt czesnego: 5000 zł, rozłożone na trzy raty (pierwsza 2500 zł i pozostałe po 1250 zł)
  • Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania - szczegóły pod nr. tel. 664315525
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zaawansowanych Technologii Informatycznych
  • Studia są realizowane w trybie zdalnym na pakiecie Google Workspace.
  • Szczegółowe treści studiów do pobrania: PROGRAM