• Studia dające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Informatyka (studia awansowe)
  • Czas trwania studiów - 2 semestry (120 godzin)