• Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zaawansowanych Metod Analizy i Eksploracji Danych.
  • Zdobyte podczas studiów kompetencje i kwalifikacje widnieją na liście najbardziej pożądanych na obecnym rynku pracy.
  • Długość trwania studiów – 2 semestry (230 godzin)
  • Realizacja wszystkich przedmiotów odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym, z użyciem pakietu Google Workspace.
  • Koszt czesnego: 5400 zł, rozłożone na trzy raty (pierwsza 2700 zł i pozostałe po 1350 zł)
  • Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania - szczegóły pod nr. tel. 664315525
  • Szczegółowe treści studiów do pobrania: PROGRAM