• Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów (których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu matematyka) i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - (Dz.U. z 2021r., poz. 890).
 • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Matematyki
 • Studia realizowane w formie hybrydowej, tj:

przedmioty realizowane w formie online:

 • Logika i teoria mnogości
 • Algebra i teoria liczb
 • Analiza matematyczna 1
 • Geometria i topologia
 • Analiza matematyczna 2
 • Matematyka dyskretna i teoria grafów
 • Analiza matematyczna 3
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • Komputerowe wspomaganie nauczania

 

przedmioty realizowane w formie stacjonarnej:

 • Dydaktyka matematyki I
 • Praktyka pedagogiczna I
 • Dydaktyka matematyki II
 • Praktyka pedagogiczna I

 

 • Długość trwania studiów – 3 semestry (390 godzin)
 • Koszt czesnego: 7800 zł, rozłożone na pięć rat, (pierwsza 2600 zł, pozostale po 1300 zł)
 • Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania - szczegóły pod nr. tel. 664315525

Szczegółowe treści studiów do pobrania: PROGRAM